• info@dmmuhendislik.com.tr
 • +90 312 472 62 42
 • +90 312 472 62 46
 • English

DM Mühendislik Şirketinin Sunduğu Hizmetler

ULAŞTIRMA PROJELERİ

 • Devlet ve İl Yolları
 • Otoyollar
 • Kavşaklar
 • Demiryolları
 • Toplu Taşıma Sistemleri
 • Hafif Raylı Sistemler
 • Havaalanı Pist, Apron, Taksiyolları

 

SANAT YAPILARI PROJELERİ

 • Karayolu Köprü ve Viyadükleri
 • Özel Köprüler
 • Yüksek Hızlı Demiryolu Köprüleri
 • Delme ve Aç-Kapa Tüneller
 • Altgeçitler, Menfezler ve İstinat Yapıları
 • Yaya Geçiş Köprüleri
 • Yer Altı – Yer Üstü Metro İstasyonları

 

ZEMİN ARAŞTIRMA HİZMETLERİ

 • Sondaj Hizmetleri
 • Jeolojik – Jeoteknik Etüt ve Raporları
 • Geoteknik Etüt ve Raporları
 • Hidrolojik ve Hidrojeolojik Etütler

 

 HARİTA ve ÖLÇÜM İŞLERİ

 • Fotogrametrik Haritalar
 • Sayısal Halihazır Haritalar
 • Deformasyon Ölçümleri
 • Hidrografik Harita ve Su Altı Ölçümleri
 • Kamulaştırma Hizmetleri
 • Madencilik Sektörü Hizmetleri
 • Orman İzinleri ve Ruhsat İşleri

 

ALTYAPI PROJELERİ

 • Atıksu ve Yağmursuyu Hatları
 • İçmesuyu Hatları
 • Arıtma Tesisleri
 • Sulama ve Drenaj Sistemleri
 • Katı Atık Depolama Tesisleri
 • Altyapı Planlaması

 

ÜSTYAPI PROJELERİ

 • Betonarme Yapılar
 • Çelik Yapılar
 • Yığma ve Ahşap Yapılar
 • Kompozit ve Karma Yapılar
 • Güçlendirme Projeleri

 

Son Yazılar

Yersel Fotogrametri Röleve Restarasyon Ölçümleri

YERSEL YÖNTEMLERLE İLE HARİTA ÜRETİMİ

Duyurular

ASARSUYU DERESİ KÖPRÜSÜ UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

KARAYOLLARI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İLE DM MÜHENDİSLİK ARASINDA SÖZLEŞME İMZALANDI.

KORGAN ÇAYI KÖPRÜSÜ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI İŞİ KAPSAMINDA YÜKLENİCİ FİRMA HIZIR İNŞAAT A.Ş. İLE SÖZLEŞME İMZALANDI.

KARAYOLLARI 1 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) SARAY KUZEY ÇEVRE YOLU VE YENİKÖY ÇEVRE YOLU (KM:0+000-8+14755) - (0+000-3+54985) ETÜT VE PROJE DANIŞMANLIK İŞİ