Kamulaştırma Kelime Anlamı Olarak Devletleştirme Denebilir.

Özet Olarak Tanımlamak Gerekirse Kamu Yararı Olan Durumlarda(Yol, Okul, Hastane,Kanal,Maden,Hava Limanı Vs.) Devletin Tasarrufu Altındaki Taşınmazlar Hariç Taşınmazların Bedeli Ödenerek Amacında Kullanılmak Üzere Devletleştirilmesi Yada Kamulaştırılmasıdır.